Windparken

Nederland en haar windmolens staan symbool voor duurzaamheid. Diverse gebieden in Nederland zijn voorzien van windmolens waardoor ons land op een duurzame manier energie kan opwekken. conGreen maakt het mogelijk om de duurzaamheid van windmolenparken zelfs door te laten klinken tot in de verharding.

Op de locaties waar windmolens komen is vaak geen verharding aanwezig. conGreen ziet de bodemmaterialen echter niet als last wat afgevoerd dient te worden maar als potentiele bouwstof die voorkomt dat er veel nieuwe bouwstoffen moeten worden aangevoerd. Ook in zettingsgevoelige gebieden met grondsoorten als klei, leem en veen is dit een uitstekende oplossing!

conGreen stabiliseert de huidige bodemmaterialen door deze door te frezen en te verrijken met cement en een gepatenteerd additief. Het additief zorgt ervoor dat, naast een zeer sterke onderlinge verbinding op basis van Nano-technologie, de pH-waarde tevens geneutraliseerd wordt. Met conGreen ontstaat er een zeer sterke betonfundatie met een hoge buig- en treksterkte alsmede E-modulus. Ideaal inzetbaar als toegangsweg en kraanopstelplaats!

Na de bouwperiode kan de verharding intact blijven maar is deze ook zeer eenvoudig op te breken. Middels één freesgang wordt de verharding geheel doorgefreesd en kan deze eenvoudigweg weer worden teruggegeven aan de natuur.