Kavel- en koepaden

In de rundveehouderij is een stevig en stroef koepad een absolute must. Naast het feit dat het pad zo min mogelijk obstakels moet hebben, moet er tevens zwaar landbouwverkeer over kunnen rijden. conGreen biedt een goed en betaalbaar alternatief voor de bekende traditionele oplossingen.

conGreen voegt aan de bestaande grondsoort een additief toe en freest dit samen met cement door de bodem. Na verdichting wordt het mengsel geprofileerd tot een constructie van 15-30cm. wat natuurlijk afhankelijk is van de bodemsoort en gebruikersbehoefte.

Door de natuurgrondstof van conGreen is het realiseren van een conGreen-koepad een welkome oplossing voor de klauwgezondheid van de veestapel. Het pad kan daarbij zonder enige dilatatie worden aangebracht zodat er ook geen obstakels ontstaan.

Een conGreen-toepassing is op alle fronten ecologisch zeer verantwoord. Door gebruik te maken van het aanwezige bodemmateriaal hoeft er geen materiaal te worden afgevoerd en wordt er een minimum aan nieuwe bouwstoffen gebruikt. Hiermee wordt het aantal transportbewegingen fors gereduceerd en de CO2-uitstoot fors beperkt.

  • Zeer hoge buig- en treksterkte (elasticiteitsmodulus);
  • Dunnere fundatie mogelijk met hogere sterkte t.o.v. standaard fundaties;
  • Bestand tegen hoge aslasten;
  • Stroef afgewerkte bovenzijde;
  • Ecologisch verantwoord: pH-neutraliserend en CO2-uitstoot reducerend