Bouwwegen

Bouwwegen zijn op diverse manieren te realiseren. Ook conGreen is úw partner in de aanleg van bouwwegen. conGreen zorgt niet alleen voor een sterke constructie, maar vervaardigt deze ook nog eens op een duurzame manier.

In plaats van het aanvoeren van menggranulaat/betonpuin stabiliseert conGreen de bodemmaterialen (zand, veen, klei, etc.) welke op locatie aanwezig zijn. Tijdens dit proces wordt slechts een minimum aan nieuwe bouwstoffen gebruikt.

 

Na het verdichten en profileren ontstaat een zeer sterke bouwweg. Waarden zoals buigsterkte, treksterkte en E-modulus zijn vele malen hoger dan bij een traditioneel aangelegde bouwweg. Sterker nog, een conGreen-bouwweg is nadien ook prima inzetbaar als fundatie voor de uiteindelijke definitieve verharding. Kiest u hier niet voor dan is de bouwweg middels één freesgang eenvoudig op te breken en kan deze terug worden gegeven aan de natuur.

 

Voordelen:

  • Geen aanvoer van fundatiemateriaal meer noodzakelijk
  • Zeer sterkte fundatie met hoge buig-, treksterkte en E-modulus
  • Nadien herbruikbaar als definitieve fundatie of…
  • …eenvoudig opbreekbaar middels één freesgang
  • Minimaal aantal transportbewegingen wat resulteert in een CO2-besparing.