Bermverhardingen

Door toenemende verkeersintensiteit op te smalle wegen worden bermen steeds vaker kapot gereden. Regelmatig onderhoud met elke keer weer aanvoer van extra bermmateriaal is dan noodzakelijk. Een conGreen bermverharding is dé oplossing voor het duurzaam binden van bermmateriaal, waarbij een minimum aan grondstoffen hoeft te worden aangevoerd.

Een conGreen Bermverharding kan toegepast worden bij de aanleg van een nieuwe of bestaand weg. In een bestaande situatie is het namelijk mogelijk om nagenoeg alle materialen in situ te gebruiken of te recyclen! Door gebruik te maken van aanwezig bodemmateriaal en aanvoer van slechts 10% bouwstof, wordt het aantal transportbewegingen fors gereduceerd en de CO2-uitstoot enorm beperkt.

Een tijdelijke bermverharding aanleggen? Met een conGreen toepassing is dit zeer goed mogelijk: De conGreen Bermverharding kan namelijk weer worden fijn gefreesd, waarna de locatie kan worden ingezaaid met bijvoorbeeld gras!

conGreen-kenmerken:

  • Gepatenteerd additief met geavanceerde Nano-technologie
  • Kristallisatie: betere cementreactie en hechting (ook in zure grond!)
  • Zeer hoge buig- en treksterkte (hoge elasticiteits-modulus)
  • 100% gebruik van de eigenschappen van cement
  • Ecologisch verantwoord: Ph-neutraliserend, immobiliserend en CO2-reducerend
  • In hoge mate bestand tegen zuren en zouten
  • Bermverharding die weer terug te geven is aan de natuur
  • Wereldwijd aanbevolen door Unesco