Op- en overslagterreinen

Een verharding in nette conditie houden terwijl de belastingen op de verharding zeer hoog zijn? Een tegenstrijdigheid waar tot op heden nog niet dé oplossing voor is gevonden. conGreen heeft deze oplossing wél in huis, en het is nog duurzaam ook!

conGreen legt het accent op een sterke fundatie en realiseert deze zonder rijen vrachtauto’s met nieuwe bouwstoffen. Heeft uw huidige terrein een zanderige bodem of is deze juist zettingsgevoelig vanwege het vele veen? conGreen stabiliseert het aanwezige bodemmateriaal tot een sterke fundatie. Weinig aanvoer, geen afvoer en optimaal hergebruik van bestaande materialen.

Ook in de realisatie van deklagen weet conGreen de juiste weg. conGreen heeft een deklaag ontwikkeld waarbij alle goede eigenschappen van beton verder zijn geoptimaliseerd. Hierdoor zijn de nadelen van standaard beton verdwenen. Met de deklaag van conGreen kiest u voor een sterke betonnen deklaag zonder dilatatievoegen die ruim bestand is tegen de aard van de werkzaamheden op deze op- en overslagterreinen.

Voordelen:

  • Een topconstructie met een minimum aan nieuwe bouwstoffen
  • Een besparing in laagdikte voor wat betreft de deklaag
  • Een aanzienlijke CO2-besparing vanwege het minimum aan transportbewegingen
  • Een zeer hoge buig-, treksterkte en E-modulus