Sportvelden

Sportvelden op instabiele ondergronden worden regelmatig onbespeelbaar en afgekeurd. Om dit te voorkomen is het mogelijk een sportveld volledig te onderheien, te voorzien van een funderingslaag met Bims of uit te voeren met polystyrene platen (kunststof). In combinatie met eventuele afvoer van grond zijn hier echter forse investeringen mee gemoeid.

conGreen heeft een heel andere, innovatieve en duurzame oplossing: in situ stabiliseren van de bestaande ondergrond tot draagkrachtige werkvloer, waarop eenvoudig de sporttechnische laag kan worden aangebracht.

Door de werkvloer breder aan te leggen, kunnen ook de paden en de hekwerken(!) worden voorzien van een goede fundatie.

Opslaglocaties of (tijdelijke) toegangswegen kunnen eveneens verhard worden met een conGreen stabilisatie. Deze verharding is na gebruik weer fijn te frezen en terug te geven aan de natuur. Door gebruik te maken van aanwezig bodemmateriaal en aanvoer van slechts 10% bouwstof, wordt het aantal transportbewegingen fors gereduceerd en de CO2-uitstoot enorm beperkt.

conGreen-kenmerken:

  • Gepatenteerd additief met geavanceerde Nano-technologie
  • Kristallisatie: betere cementreactie en hechting (ook in zure grond!)
  • Zeer hoge buig- en treksterkte (hoge elasticiteits-modulus)
  • Dunnere fundatie mogelijk met hogere sterkte t.o.v. standaard fundaties
  • Alle constructieve waarden komen uit de fundatie
  • Ph-neutraliserend, immobiliserend en CO2-reducerend
  • In hoge mate bestand tegen zuren en zouten
  • Fundatie die weer terug te geven is aan de natuur
  • Wereldwijd aanbevolen door Unesco