Immobilisatie

Vervuilde grond (rest-/afvalstoffen in de bodem) is een groot probleem. De gevolgen zijn aantasting van het milieu en hoge kosten voor het saneren van een vervuilde locatie. Deze vorm van milieuvervuiling kan door conGreen effectief en binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving worden aangepakt.

Met conGreen wordt een chemische verontreiniging ingekapseld (immobiliseren), waarna het ontstane materiaal als Categorie 1 bouwstof mag worden hergebruikt.

Door in situ te immobiliseren hoeft er geen materiaal te worden afgevoerd en slechts 10% verwerkingsstof te worden aangevoerd. Hierdoor wordt het aantal transportbewegingen fors gereduceerd en de CO2-uitstoot enorm beperkt. Doordat er geen vervuilde grond afgevoerd wordt, ontstaat er tevens een flinke kostenbesparing.

conGreen-kenmerken:

  • Gepatenteerd additief met geavanceerde Nano-technologie
  • Uitloging valt ruim binnen de normeringen van het bouwbesluit
  • Kristallisatie: betere cementreactie en hechting (ook in zure grond!)
  • Zeer hoge buig- en treksterkte (hoge elasticiteits-modulus)
  • 100% gebruik van de eigenschappen van cement
  • Ph-neutraliserend, immobiliserend en CO2-reducerend
  • In hoge mate bestand tegen zuren en zouten