Fundatie

Een goede fundatie is van groot belang voor iedere verharding. Een goede fundatie biedt steun, vangt zettingen op en verwerkt de belasting die de verharding op zich krijgt. Tot nu toe wordt een fundatie nagenoeg altijd gebouwd uit nieuw aangevoerde bouwstoffen. conGreen denkt daar anders over.

conGreen is in staat om vrijwel elke grondsoort in situ te bewerken en te stabiliseren tot een sterke cementgebonden fundatie. De verkregen sterktewaarden zijn zelfs zó hoog dat het mogelijk is om de laagdikte van de uiteindelijke deklaag te reduceren tot het minimaal benodigde.

Het afvoeren van grond en het aanvoeren van veel nieuwe bouwstoffen is met conGreen dus verleden tijd geworden. conGreen maakt een manier van funderen mogelijk die een sterker eindproduct geeft middels een duurzamer procedé. Geen grote hoeveelheden nieuwe bouwstoffen meer en een minimaal aantal vervoersbewegingen. Download onze brochure voor meer informatie!

Voordelen:

  • Aanvoer van nieuwe bouwstoffen beperkt tot maximaal 10%
  • Hergebruik van aanwezig bodemmateriaal
  • Minder transportbewegingen, flinke CO2-reductie
  • Zeer hoge buig-, treksterkte en E-modulus;
  • Besparing mogelijk in de laagdikte van de uiteindelijke deklaag.
  • Ecologisch verantwoord